Kategorier
Movement

Är The Idol verkligen lämplig för en bred publik?

Debattartikel

Tv-serier spelar en viktig roll i hur vi formar våra värderingar och uppfattningar om världen omkring oss, en serie som har fångat många tittares uppmärksamhet är “The Idol”. Tyvärr måste vi ställa oss frågan: Är den verkligen lämplig för en bred publik? Jag, som själv är ett starkt The Weeknd fan, skulle inte konstatera att denna serie är lämplig för en bred publik. 

Först och främst framhäver “The Idol” en skadlig och ofta osund form av konkurrens. Serien framställer en miljö där deltagarna måste kämpa och underminera varandra för att uppnå framgång. Genom att förstärka en ”vinnaren-tar-allt”- mentalitet normaliseras en kultur där slutresultatet är viktigare än individuella tillväxten eller gemenskapen. 

Dessutom är serien fylld med överdriven dramatik och manipulation där deltagare utnyttjas för att skapa spänning och tittarsiffror. Serien skildrar en miljö som främjar sensation och skapar en falsk bild av verkligheten. Vilken kan vara skadligt för tittarnas förmåga att skildra mellan fiktion och verklighet. 

En annan aspekt som jag tycker är oroväckande av ”The Idol” är hur den porträtterar unga deltagare och deras relation till berömmelse. Serien kan måla upp en bild om hur framgång och berömmelse är det ultimata målet i livet, och de som inte kan uppnå detta är på något sätt misslyckade. Detta kan leda till en farlig kultur av negativ självkänsla och prestationsångest bland oss unga människor som inte kan uppfylla dessa orimliga krav. 

Sam Levinson som är skaparen av ”The Idol” har på sin tidigare serie ”Euphoria” blivit extremt kritiserad för sitt verk och dessutom av unga människor blivit anklagad för att vara en sexualsadist. Kritiken som Sam Levinson har fått har handlat  bland annat om den dåliga arbetsmiljön men också ett pressat schema, Lily Rose Depp som är huvudkaraktären i serien beskriver dock arbetsmiljön som säker och respektfull, vilket ledde till rasande fans. Den kvinnliga regissören Amy Seimetz lämnade sin roll och då började allt eskalera. Kritiken mot den nya regissören, Sam Levinson, pekar på att han styrt serien i en exploaterande och platt inriktning. 

–Serien skulle handla om en kvinna som hittar sin sexualitet men istället kom den att handla om en man med sjuka våldtäktsfantasier som behandlar en kvinna illa, och kvinnan gillar det, skriver Aftonbladet.

The Weeknd, Lily-Rose Depp och Sam Levinson

Att vi påverkas av medieinnehåll är ganska självklart, vi påverkas av andra saker runt oss. Det finns omfattande mängder forskning om att vi människor influeras av medieinnehåll. Flera intervjuer med barn visar att det vi ser på media påverkar oss antingen positivt eller negativt. Man skulle kunna tro att det är enkelt att skildra mellan karaktär och människan bakom karaktären, men i denna situation kan det vara lite svårare eftersom att The Weeknd’s låtar refererar mycket hur han ser på kvinnor, vilket tolkas som skev bland många. 

Vi som mediekonsumenter måste vara medvetna om de värderingar och budskap som sprids genom serier som i detta fall ”The Idol”. Vi bör eftersträva att främja en mer hälsosam och realistisk syn på konkurrens, framgång och självbild. Det är dags att ifrågasätta och serier som glorifierar skadlig konkurrens och utnyttjar deltagare för underhållningens skull. Borde verkligen sådana serier släppas? 

Sammanfattningsvis är serien ”The Idol” inte en lämplig serie för en bred publik. Dess porträttering av osund konkurrens, exploatering och en skev syn på framgång och självbild gör den olämplig och skadlig för tittarnas mentala och emotionella välbefinnande. Vi bör värdesätta och främja mer ansvarsfullt och hälsosamt medieinnehåll som speglar positiva värderingar och uppmuntrar till individuell tillväxt och gemenskap.

 

 

Linda Ali, ung journalist

Ett svar på ”Är The Idol verkligen lämplig för en bred publik?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *