Kategorier
Movement Samarbeten

Partnerpresentation – Willhem

Willhem AB är ett av Sveriges ledande privata bostadsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder på 13 tillväxtorter i Sverige. Bostadsbeståndet omfattar totalt cirka 28 000 lägenheter där människor kan skapa sina hem. Visionen är att hyresgästerna ska trivas och vara stolta över sitt boende. Med Första AP-fonden som ägare utvecklas ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag med fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Som hyresvärd har Willhem möjlighet att påverka och bidra positivt till det komplexa samspel av faktorer som ligger bakom den sociala utvecklingen i ett område. Som en del i hållbarhetsstrategin arbetar Willhem därför aktivt med utvecklingsplaner för prioriterade områden, bland annat Biskopsgården. Ett sätt för Willhem att bidra på ett positivt sätt är att ge möjlighet till en meningsfull sysselsättning för unga i bostadsområden.

Kategorier
Movement Samarbeten

Partnerpresentation – GöteborgsLokaler

GöteborgsLokaler är en nyckelspelare som gör Movement till verklighet.

GöteborgsLokaler är ett dotterbolag till AB Framtiden och är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att de arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. GöteborgsLokaler förvaltar 434 000 kvm kommersiella lokaler för butik, kontor och offentlig verksamhet. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring stadsdelstorg.

Kategorier
Movement Utbildning

Utbildning av unga ledare

Lördagen 3 juni genomfördes den första omgången av utbildning av unga ledare. Ledarna ska arbeta under Movement för att säkerställa inkludering och en trygg och säker utvecklingsmiljö för besökarna.

Det var 25 personer totalt som trängdes i Biblioteket på Friskväderstoget.

Förutom genomgång av Movement syfte och uppdrag var några höjdpunkter från utbildningar bemötande, värdegrund och övningar med olika tänkbara scenarion i form av praktikfall.

Engagerade unga ledare i dialog under utbildningen.

 

Nästa utbildningstillfälle är lördag 10 juni kl 11-13 i Orkanen, Godvädersgatan 24.

Kategorier
Movement Samarbeten

Partnerpresentation – Poseidon

Poseidons medverkan gör Movement möjlig!

Ungefär var tionde göteborgare bor hos Poseidon. Det innebär att Poseidon är Göteborgs och ett av Sveriges största bostadsbolag. Som ett allmännyttigt bostadsbolag erbjuder de inte bara boende till göteborgarna. Vi har även ett viktigt uppdrag att ge våra hyresgäster inflytande över sitt boende och att stärka och utveckla de olika stadsdelarna till levande och trygga lokalsamhällen. Totalt äger och förvaltar Poseidon över 28 000 lägenheter runt om i staden och är 360 kollegor på Poseidon. Poseidon ingår i Framtidenkoncernen, som är helägt av Göteborgs Stad. Poseidon bidrar till superförvaltning av Länsmansgården för att bland annat göra stadsdelen tryggare.

Kategorier
Movement Samarbeten

Partnerpresentation – Bostadsbolaget

Bostadsbolaget gör det möjligt för barn och ungdomar i Biskopsgården att ha en trygg och meningsfull fritid.

Bostadsbolaget ska arbeta målmedvetet för en god boendemiljö för sina hyresgäster, särskilt i sina utvecklingsområden. Satsningen Movement är ett initiativ inom Superförvaltningen/Framtidens stadsutveckling och innefattar att särskilt arbeta för en positiv utveckling i Biskopsgården, bland annat genom sociala investeringar, samverkan med lokala aktörer och hälsofrämjande insatser. Inom målområdet Nöjda hyresgäster ingår bland annat att öka tryggheten i bostadsområdena. Movements syfte och mål bidrar till strategins måluppfyllelse.

Kategorier
Movement Utbildning

Utbildning för unga ledare

Om du är mellan 15 och 23 kan du ansöka om att arbeta som ungdomsledare under sommaren. Som ledare får du en utbildning så du blir trygg med vilka uppgifter du ska utföra och var Movement står för. I grunden handlar det om att välkomna och aktivera besökare. Det finns många roliga grejer att göra på plats för besökare. Ledarna har en nyckelroll i att aktiva alla besökare och engagera alla i olika aktivteter.

Utbildningen är obligatorisk för alla som vill jobba som ledare!

Det finns två utbildningstillfällen i Biskopsgåden:

Lördag 3 juni kl 11-13 eller lördag 10 juni kl 11-13 i Orkanen (Godvädersgatan 24).

Kategorier
Event Movement Samarbeten

SAVE THE DATE! – Premiär för Movement

Snart är sommarlovet slut. Då kan Movement börja!

Fredag 16 juni kl 16:00-18:00 är det invigning av Movement.

Det kommer att bjudas på tal, musik, framträdanden, basketmatch mot/med polisen och mycket mer.

Platsen är Sjumilaskolans nedre skolgård, utanför Sjumilahallen.

Varmt välkommen!

Kategorier
Movement Samarbeten

Partnerpresentation – Göteborgs stad

Tack vore Göteborgs stad kan Movement bli verklighet!

Socialförvaltningen Hisingen uppdrag är att erbjuda fritidsverksamhet som erbjuder aktiviteter och mötesplatser för unga som bidrar till en meningsfull fritid. De har även ett viktigt ansvar för det lokala trygghetsarbetet och ett samordningsansvar för folkhälsoarbetet. Socialnämnderna har enligt reglementet ett uppdrag att vara en aktiv part när det gäller trygghetsarbete, folkhälsoarbete och samverkan med civilsamhället vilka särskilt beaktas inom ramen för detta partnerskap.

Kategorier
Movement

Aktivitetsschema 2023

Nu är schemat för sommaren fyllt med roliga aktiviteter*.

Kolla in sidan här: movementgbg.se/schema >>

*) DANS/BASKET/FOTBOLL/FÖRFATTARBESÖK/GRILL-KVÄLLAR/3x3STREET/DJ/UNGAREPORTRAR/GÖTTHÄNG/WORKSHOP/FILMINSPELNING/FOTO/LEKAR/

TÄVLINGAR/STREETGAMES/KARAOKE/STUDIE-BESÖK/LÄGER/ QUIZ/UTOMHUSBIO/

Kategorier
Movement Röster

Röster från Biskopsgården


Läs om korta möten med stadens invånare. Här är sju röster från Vårväderstorget. 

 

Samii Larsson, 31 år
Vad tycker du om tryggheten i Biskopsgården? Det har aldrig varit tryggare. Det är många kriminella som sitter inne nu.

Vad brukar du göra på din fritid? Ta det lugnt, umgås med mina vänner.

Samii ville inte vara med på bild.

Dennis Svensson, 30 år
Vad tycker du om tryggheten i Biskopsgården? Det är katastrof. Det är många skjutningar. Men det har skett en förbättring eftersom många sitter i fängelse, några har lagt av.

Vad brukar du göra på din fritid? Jag umgås med mina barn, familj och vänner.

Dennis ville inte vara med på bild.

Amir, 62 år
Vad tycker du om tryggheten i Biskopsgården? Det är ok, jag trivs och känner mig trygg. Men inte på nätterna.

Vad brukar du göra på din fritid? Jag älskar att ta promenader på dagarna.

Amir ville inte vara med på bild.

Zakaria, 24 år
Vad tycker du om tryggheten i Biskopsgården?
Det har blivit bättre eftersom många sitter inne. De flesta gangsters har blivit fångade.

Vad brukar du göra på din fritid? Jag brukar spela fotboll med mina vänner vid Sjumilahallen när jag får chansen.

Zakaria ville inte vara med på bild.

Ali Ahmed 16 år och Ashur Hashi 18 år intervjuade Samii, Dennis, Amir och Zakaria.

 

Mohamed Ali, 8 år
Vad tycker du om tryggheten i Biskopsgården? Det är tryggt att vara ute och leka.

Vad tycker du om skolan du går i? Jag trivs där och gillar att umgås med andra elever. Men jag gillar inte göra läxor.

Vad brukar du göra på din fritid? Gå ut och leka med mina vänner Mohamed.

 

Fredrik, 62
Vad tycker du om tryggheten i Biskopsgården?
Det är fint och tryggt här. Jag är på besök hos min dotter som bor här.

Vad brukar du göra på din fritid? Jag gillar att ta promenader med familjen och läsa böcker.

Sajad Al Robeyei, 15 år, intervjuade Mohamed och Fredrik.

 

Rebecka, 29 år

Rebecka

Vad tycker du om tryggheten i Biskopsgården? Jag känner mig trygg, det gör jag! Människorna runt omkring, de man umgås med är bra människor. Andelen folk som inte är bra är så pass liten.

Vad tycker du om skolorna i Biskopsgården? Nu vet jag inte så mycket om skolorna eftersom jag är vuxen men har inga barn som går i skola här. Men min dotter ska inte börja i skola här i Biskopsgården utan i stan på grund av gängkriminaliteten här och det man har hört mycket om att det även märks av i skolorna.

Vad brukar du göra på din fritid? Jag brukar hänga här på lekplatsen på Vårväderstorget med mina barn.

Intervjun är gjord av Amanda Le, 15 år.