Biskopsgårdens ungdomsredaktion

Biskopsgårdens egen ungdomsredaktion

Movement har en egen ungdomsredaktion. Den startade 2022 och ska utvecklas under sommar 2023. Redaktionen gör att ungdomarna röster blir hörda! Det är så läs- och skrivförståelse integreras in i Movement.

Det är bra för demokratin, individen och samhället.

Här på sidan kommer redaktionen att publisera sitt arbete löpande.

Redaktionen leds av Dennis Franco med två handledare från JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.