Kategorier
Movement Samarbeten

Partnerpresentation – Bostadsbolaget

Bostadsbolaget gör det möjligt för barn och ungdomar i Biskopsgården att ha en trygg och meningsfull fritid.

Bostadsbolaget ska arbeta målmedvetet för en god boendemiljö för sina hyresgäster, särskilt i sina utvecklingsområden. Satsningen Movement är ett initiativ inom Superförvaltningen/Framtidens stadsutveckling och innefattar att särskilt arbeta för en positiv utveckling i Biskopsgården, bland annat genom sociala investeringar, samverkan med lokala aktörer och hälsofrämjande insatser. Inom målområdet Nöjda hyresgäster ingår bland annat att öka tryggheten i bostadsområdena. Movements syfte och mål bidrar till strategins måluppfyllelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *