Kategorier
Event Movement Samarbeten

SAVE THE DATE! – Premiär för Movement

Snart är sommarlovet slut. Då kan Movement börja!

Fredag 16 juni kl 16:00-18:00 är det invigning av Movement.

Det kommer att bjudas på tal, musik, framträdanden, basketmatch mot/med polisen och mycket mer.

Platsen är Sjumilaskolans nedre skolgård, utanför Sjumilahallen.

Varmt välkommen!

Kategorier
Event Hälsofrämjande Processer Movement Samarbeten

Sommar på Vårväderstorget


Hej, vem är du?
Jag heter Edvin Hofling och är arbetsledare på GöteborgsLokaler.

Vad gör du på Vårväderstorget?
Jag är platsansvarig för sommartorget. Med mig har jag fyra st sommarjobbare från Göteborgs stad.

Vad är sommartorget?
Det går ut på att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar under sommaren. Vi har märkt att det kommer många yngre barn som vill leka. Det är roligt att kunna vara med och driva sommartorget. GöteborgsLokaler genomför sommartorg på flera platser i staden. Nu kör vi här på Vårväderstorget fram till fredag och sen flyttar vi till Kortedala torg och är på plats där i två veckor.

Vad har ni fått för respons av besökarna?
Det har varit bra bemötande hittills. Många tycker att det är bra att det händer nåt på toget. Många av barnen kommer tillbaka vilket är ett bra kvitto på det vi gör. Nu har vi lärt känna flera av besökarna.

 

Faktaruta GöteborgsLokaler
GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och kommunal verksamhet. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring stadsdelstorg. Företaget förvaltar 20-tal handelsplatser i Göteborg, bland annat Friskväderstorget och Vårväderstorget.

 

Vårväderstorget är hjärtat i Biskopsgården. Det mest kompletta närtorget i Göteborg, byggt i italiensk stil i terrassform och bågar. Vårväderstorget är torget med egen kollektivhållplats och kan stoltsera med ett trettiotal verksamheter där de flesta branscher finns representerade. Här finns all tänkbar service, både välsorterade butiksverksamheter samt även lokaler för vård, tandläkare och socialkontor. Vårväderstorget är byggt 1958 av Helge Zimdahl, Zimdahls Arkitektkontor AB och ombyggt 1990 av ABAKO Arkitektkontor AB.

Källa: https://www.goteborgslokaler.se/

Kategorier
Event Movement Utbildning

Utbildning en succé

Utbildning inför sommarens Movement blev en succé

Movement är en social rörelse ledd av ungdomar. Det handlar om hälsa och kultur. Movement gör det möjligt att barn och ungdomar gör stadens offentliga rum till sina egna. Det behövs flera inkluderande platser.

 

Tisdag 7 juni kl 17:30 samlades 20-tal ledare och arrangerande föreningar för en gemensam kick off och utbildning i Sjumilahallen.

Innehållet i utbildningen var bland annat bakgrund, syfte, mål och värdegrund för Movement. Deltagarna fick även tillsammans diskutera de olika roller som kommer att behövas, förtroendeskapande bemötande, roligt innehåll för sommarens event och hur alla tillsammans kan hjälpas åt för att skapa en bra upplevelse för deltagande barn och ungdomar som besöker Movement.

Utbildningen var obligatorisk för alla deltagande ledare och arrangörer som ska vara med och skapa magi under Movement.

 

Shahla Mikaniki – projektledare Movement, shahla@vhbasket.se, 076-344 30 94.

Dennis Franco – ansvarig utgivare för ungdomsredaktionen som är den läs- och skrivfrämjande delen av Movement.

Faktaruta:
Vi som arrangerar Movement är Socialförvaltningen Hisingen tillsammans med Västra Hisingen Basket och fler samarbetspartner inom näringslivet, föreningslivet och offentlig sektor.