Kategorier
Movement Samarbeten

Partnerpresentation – Willhem

Willhem AB är ett av Sveriges ledande privata bostadsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder på 13 tillväxtorter i Sverige. Bostadsbeståndet omfattar totalt cirka 28 000 lägenheter där människor kan skapa sina hem. Visionen är att hyresgästerna ska trivas och vara stolta över sitt boende. Med Första AP-fonden som ägare utvecklas ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag med fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Som hyresvärd har Willhem möjlighet att påverka och bidra positivt till det komplexa samspel av faktorer som ligger bakom den sociala utvecklingen i ett område. Som en del i hållbarhetsstrategin arbetar Willhem därför aktivt med utvecklingsplaner för prioriterade områden, bland annat Biskopsgården. Ett sätt för Willhem att bidra på ett positivt sätt är att ge möjlighet till en meningsfull sysselsättning för unga i bostadsområden.

Kategorier
Movement Samarbeten

Partnerpresentation – GöteborgsLokaler

GöteborgsLokaler är en nyckelspelare som gör Movement till verklighet.

GöteborgsLokaler är ett dotterbolag till AB Framtiden och är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att de arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. GöteborgsLokaler förvaltar 434 000 kvm kommersiella lokaler för butik, kontor och offentlig verksamhet. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring stadsdelstorg.

Kategorier
Movement Samarbeten

Partnerpresentation – Poseidon

Poseidons medverkan gör Movement möjlig!

Ungefär var tionde göteborgare bor hos Poseidon. Det innebär att Poseidon är Göteborgs och ett av Sveriges största bostadsbolag. Som ett allmännyttigt bostadsbolag erbjuder de inte bara boende till göteborgarna. Vi har även ett viktigt uppdrag att ge våra hyresgäster inflytande över sitt boende och att stärka och utveckla de olika stadsdelarna till levande och trygga lokalsamhällen. Totalt äger och förvaltar Poseidon över 28 000 lägenheter runt om i staden och är 360 kollegor på Poseidon. Poseidon ingår i Framtidenkoncernen, som är helägt av Göteborgs Stad. Poseidon bidrar till superförvaltning av Länsmansgården för att bland annat göra stadsdelen tryggare.

Kategorier
Movement Samarbeten

Partnerpresentation – Bostadsbolaget

Bostadsbolaget gör det möjligt för barn och ungdomar i Biskopsgården att ha en trygg och meningsfull fritid.

Bostadsbolaget ska arbeta målmedvetet för en god boendemiljö för sina hyresgäster, särskilt i sina utvecklingsområden. Satsningen Movement är ett initiativ inom Superförvaltningen/Framtidens stadsutveckling och innefattar att särskilt arbeta för en positiv utveckling i Biskopsgården, bland annat genom sociala investeringar, samverkan med lokala aktörer och hälsofrämjande insatser. Inom målområdet Nöjda hyresgäster ingår bland annat att öka tryggheten i bostadsområdena. Movements syfte och mål bidrar till strategins måluppfyllelse.

Kategorier
Event Movement Samarbeten

SAVE THE DATE! – Premiär för Movement

Snart är sommarlovet slut. Då kan Movement börja!

Fredag 16 juni kl 16:00-18:00 är det invigning av Movement.

Det kommer att bjudas på tal, musik, framträdanden, basketmatch mot/med polisen och mycket mer.

Platsen är Sjumilaskolans nedre skolgård, utanför Sjumilahallen.

Varmt välkommen!

Kategorier
Movement Samarbeten

Partnerpresentation – Göteborgs stad

Tack vore Göteborgs stad kan Movement bli verklighet!

Socialförvaltningen Hisingen uppdrag är att erbjuda fritidsverksamhet som erbjuder aktiviteter och mötesplatser för unga som bidrar till en meningsfull fritid. De har även ett viktigt ansvar för det lokala trygghetsarbetet och ett samordningsansvar för folkhälsoarbetet. Socialnämnderna har enligt reglementet ett uppdrag att vara en aktiv part när det gäller trygghetsarbete, folkhälsoarbete och samverkan med civilsamhället vilka särskilt beaktas inom ramen för detta partnerskap.

Kategorier
Event Hälsofrämjande Processer Movement Samarbeten

Sommar på Vårväderstorget


Hej, vem är du?
Jag heter Edvin Hofling och är arbetsledare på GöteborgsLokaler.

Vad gör du på Vårväderstorget?
Jag är platsansvarig för sommartorget. Med mig har jag fyra st sommarjobbare från Göteborgs stad.

Vad är sommartorget?
Det går ut på att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar under sommaren. Vi har märkt att det kommer många yngre barn som vill leka. Det är roligt att kunna vara med och driva sommartorget. GöteborgsLokaler genomför sommartorg på flera platser i staden. Nu kör vi här på Vårväderstorget fram till fredag och sen flyttar vi till Kortedala torg och är på plats där i två veckor.

Vad har ni fått för respons av besökarna?
Det har varit bra bemötande hittills. Många tycker att det är bra att det händer nåt på toget. Många av barnen kommer tillbaka vilket är ett bra kvitto på det vi gör. Nu har vi lärt känna flera av besökarna.

 

Faktaruta GöteborgsLokaler
GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och kommunal verksamhet. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring stadsdelstorg. Företaget förvaltar 20-tal handelsplatser i Göteborg, bland annat Friskväderstorget och Vårväderstorget.

 

Vårväderstorget är hjärtat i Biskopsgården. Det mest kompletta närtorget i Göteborg, byggt i italiensk stil i terrassform och bågar. Vårväderstorget är torget med egen kollektivhållplats och kan stoltsera med ett trettiotal verksamheter där de flesta branscher finns representerade. Här finns all tänkbar service, både välsorterade butiksverksamheter samt även lokaler för vård, tandläkare och socialkontor. Vårväderstorget är byggt 1958 av Helge Zimdahl, Zimdahls Arkitektkontor AB och ombyggt 1990 av ABAKO Arkitektkontor AB.

Källa: https://www.goteborgslokaler.se/