Kategorier
Movement Utbildning

Utbildning av unga ledare

Lördagen 3 juni genomfördes den första omgången av utbildning av unga ledare. Ledarna ska arbeta under Movement för att säkerställa inkludering och en trygg och säker utvecklingsmiljö för besökarna.

Det var 25 personer totalt som trängdes i Biblioteket på Friskväderstoget.

Förutom genomgång av Movement syfte och uppdrag var några höjdpunkter från utbildningar bemötande, värdegrund och övningar med olika tänkbara scenarion i form av praktikfall.

Engagerade unga ledare i dialog under utbildningen.

 

Nästa utbildningstillfälle är lördag 10 juni kl 11-13 i Orkanen, Godvädersgatan 24.

Kategorier
Movement Utbildning

Utbildning för unga ledare

Om du är mellan 15 och 23 kan du ansöka om att arbeta som ungdomsledare under sommaren. Som ledare får du en utbildning så du blir trygg med vilka uppgifter du ska utföra och var Movement står för. I grunden handlar det om att välkomna och aktivera besökare. Det finns många roliga grejer att göra på plats för besökare. Ledarna har en nyckelroll i att aktiva alla besökare och engagera alla i olika aktivteter.

Utbildningen är obligatorisk för alla som vill jobba som ledare!

Det finns två utbildningstillfällen i Biskopsgåden:

Lördag 3 juni kl 11-13 eller lördag 10 juni kl 11-13 i Orkanen (Godvädersgatan 24).

Kategorier
Event Movement Utbildning

Utbildning en succé

Utbildning inför sommarens Movement blev en succé

Movement är en social rörelse ledd av ungdomar. Det handlar om hälsa och kultur. Movement gör det möjligt att barn och ungdomar gör stadens offentliga rum till sina egna. Det behövs flera inkluderande platser.

 

Tisdag 7 juni kl 17:30 samlades 20-tal ledare och arrangerande föreningar för en gemensam kick off och utbildning i Sjumilahallen.

Innehållet i utbildningen var bland annat bakgrund, syfte, mål och värdegrund för Movement. Deltagarna fick även tillsammans diskutera de olika roller som kommer att behövas, förtroendeskapande bemötande, roligt innehåll för sommarens event och hur alla tillsammans kan hjälpas åt för att skapa en bra upplevelse för deltagande barn och ungdomar som besöker Movement.

Utbildningen var obligatorisk för alla deltagande ledare och arrangörer som ska vara med och skapa magi under Movement.

 

Shahla Mikaniki – projektledare Movement, shahla@vhbasket.se, 076-344 30 94.

Dennis Franco – ansvarig utgivare för ungdomsredaktionen som är den läs- och skrivfrämjande delen av Movement.

Faktaruta:
Vi som arrangerar Movement är Socialförvaltningen Hisingen tillsammans med Västra Hisingen Basket och fler samarbetspartner inom näringslivet, föreningslivet och offentlig sektor.