Kategorier
Movement

Dina närmaste vänner vill se dig dö

Namnen i artikeln är utbytta. 

Kriminalitet har varit en stor oro i samhället sedan långt tillbaka och att komma fram till en konkret lösning har varit en stor utmaning för de ansvariga. Vad säger människor som lever nära den världen om hur man hamnar där och vilka åtgärder som behövs för att förebygga det? 

Att många ungdomar begår kriminella handlingar har många olika orsaker, såsom dålig ekonomi, dålig skolgång, otrygghet hemma, hopplöshet, grupptryck, utanförskap och brist på bra förebilder. Det finns väldigt många anledningar, men helt enkelt är dessa ungdomar i ett ”sökande” och tyvärr finns då risken att hamna i dessa dåliga miljöer. 

–Hellre lever jag som kung i en vecka än att leva som slav hela livet, säger en av dessa ungdomar.

Enligt ”Joe” kunde man gå hur långt som helst bara för att få tag på droger.

–Jag var gränslös, berättar han. 

Han berättar även om hur man vissa dagar kunnat ta pengar från sina föräldrar bara för att kunna köpa droger. 

–Drogen förstörde även skolgången för mig eftersom vissa dagar mådde jag katastrof och hade inte energin för att gå till skolan. 

”Dina närmaste vänner vill se dig dö.”

Han definierar dessa gamla dagar som ett rent ”helvete”. Joe fortsätter berätta:

–Dagar kom där jag inte ens kände igen mig själv när jag kollade mig i spegeln. Drogen gör dig blind inför allt då du inte ens kan se din egna familjs sorg. Dina vänner i normala fall är dina närmaste men i den kriminella världen är det inte så. Dina närmaste vänner vill se dig dö.

Folk som är nära den världen berättar om hur det kan gå till. Unga killar som lever kriminellt kan stoppa andra människor som bär dyra plagg och råna dem på deras kläder, mobiltelefoner och guldkedjor. Dessa ungdomar kan även stoppa människor som inte ser bekanta ut i området för att säkerställa att man inte kommer från ett område som man har konflikt med och detta gör man genom att kolla personens mobiltelefon för att se om han har kompisar i andra områden. Om någon visar sig komma från ett område i konflikt med det han befinner sig i kommer han få problem.

Det är inte ovanligt att pengar som kommer in genom rån används till att köpa droger, vilket är den största inkomstkällan. Men drogerna är också för eget bruk. Detta leder i sin tur att man blir mer benägen till att begå grövre kriminella handlingar. Med knarkets påverkan kan man nästan gå hur långt som helst. I vissa fall kan det vara tio personer, varav nio tycker att det är onödigt att slå någon. Men så fort en person bestämmer sig för att slåss hjälper de andra nio till. Grupptryck har ett stort inflytande på väldigt många händelser inom kriminalitet. Ifall någon betalar dem en stor mängd pengar kan de dessutom gå och slå en person som de inte känner just för pengarna.

Bilden jag får av den kriminella världen är att den är en illusion för de flesta unga som man tappar sig själv i.Tillslut känner man inte igen den man ser i spegeln. En destruktiv spiral som är svår att komma ifrån. Många unga blir upplärda av äldre då de äldre investerar pengar och tid i de yngre. Skulle en yngre vilja lämna så är det osannolikt att han kommer få hoppa av på grund av att de äldre har lärt dem hur man använder vapen, gömställen, var de bor och allt privat så att du som yngre blir tvingad att vara kvar. 

Men vad finns det för lösningar? Kriminolog och gängexpert på Fryshuset Camila Salazar Atías berättar om lösningar för att förebygga kriminalitet. En av de lösningar hon lyfter är att ”Den absolut största skyddsfaktorn är att barn går ut grundskolan”. Annat hon kommit fram till i sin forskning är att det viktigt hur barnen har det hemma och att föräldrarnas mående och trygghet i bostadsområdet är en väldigt viktig faktor för att kunna förebygga kriminalitet i unga åldrar. Flera sociala sammanhang ser Salazar också som en lösning för att kunna förebygga kriminalitet. Men de främsta problemen och svagheterna som leder till att man inte kan förebygga unga kriminella är att många kriminella har ett lågt förtroende för myndigheter.

Under arbetsprocessen har jag varit ute och fått intervjua fritidsledare som har fått berätta sina åsikter. Fritidsledare säger att de är en stor del av dessa ungdomars framtid/vardag samt säger att ”Fritidsgårdar får dem att sysselsätta sig” Enligt kriminologer som har forskat skriver dem även hur negativt det är att en ungdom inte har något att sysselsätta sig med eftersom det är då som mest chans ökar att hamna fel. ”Fritidsgårdar är en plats där ungdomar blir sedda” och detta är en stor möjlighet för dessa ungdomar att slippa göra kriminella handlingar för att bli sedda. ”Mer fritidsgårdar mindre kriminalitet” säger fritidsledare.

Många ungdomar som deltar i dessa negativa miljöer säger att det är på grund av ekonomiska skäl. En lösning för att minska kriminalitet som dessa ungdomar ser är att få ett visst bidrag av staten som gör att de inte behöver leta pengar via andra sätt. Fritidsgårdar hjälper ungdomar att sysselsätta sig men då önskar ungdomarna att fritidsledarna skulle haft ett mycket godare bemötande och att öppettiderna för dessa verksamheter blir längre. Ungdomar vill även att förebilder som Zlatan, Medinastudenten, Sebbe Staxx och liknande profiler ska komma till deras områden och ha föreläsningar som kan skapa intresse hos väldigt många ungdomar. 

Sammanfattningsvis har kriminalitet varit en oro i samhället ett väldigt långt tag. Det finns väldigt många orsaker till varför man börjar med kriminalitet vid ung ålder men de flesta börjar just för att de har det ekonomiskt instabilt. Det finns vissa perspektiv som man måste utgå ifrån för att kunna lösa problemet och det är den ekonomiska, sociala och psykiska perspektiven. Ungdomar berättar om hur kriminella miljöer kan se ut och hur långt man kan gå för makt. 

Kriminaliteten är en oro i samhället men något som också skapar oro är att de ansvariga inte upplevs ta ansvar för att lösa problemen, utan  istället ökar segregationen. Tillsammans bör vi samarbeta för ett bättre Sverige. Politiker, myndigheter, Polisen och befolkningen. 

”Följ inte livet med drömmar följ drömmar med liv”
Av anonym ung journalist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *