Kategorier
Movement Samarbeten

Partnerpresentation – Göteborgs stad

Tack vore Göteborgs stad kan Movement bli verklighet!

Socialförvaltningen Hisingen uppdrag är att erbjuda fritidsverksamhet som erbjuder aktiviteter och mötesplatser för unga som bidrar till en meningsfull fritid. De har även ett viktigt ansvar för det lokala trygghetsarbetet och ett samordningsansvar för folkhälsoarbetet. Socialnämnderna har enligt reglementet ett uppdrag att vara en aktiv part när det gäller trygghetsarbete, folkhälsoarbete och samverkan med civilsamhället vilka särskilt beaktas inom ramen för detta partnerskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *