Movement

Movements* syfte

Skapa platser som främjar hälsa, läsning och inkludering. Vi vill ge barnen och ungdomarna rätt förutsättningarna för att på egen kraft skapa positiva framtidsutsikter och minska den sociala oron genom förebyggande insatser.

Uppdrag

Movement skapar bestående social förändring genom att ge ungdomar egenmakt för att skapa meningsfulla platser med kulturella, sociala och fysiska aktiviteter.

Vad är Movement

Movement är en social rörelse ledd av ungdomar. Det handlar om hälsa och kultur. Movement gör det möjligt att barn och ungdomar gör stadens offentliga rum till sina egna. Det behövs flera inkluderande platser.

Ungdomar får jobb, blir lokala förebilder för barn och tillsammans skapar vi alla en bättre framtid.

Ungdomar får jobb och kan fylla i de första raderna i sina CV:n.

Alla aktiviteter är kostnadsfria.

Movement använder entreprenörskap, rörelseglädje och kulturella uttryck som medel för att skapa positiv utveckling för barn, ungdomar och samhället.

Rörelse, dans och en ungdomsredaktion utgör kärnan av det nio veckor långa evenemanget. Redaktionen gör att ungdomarna röster blir hörda! Det är så läs- och skrivförståelse integreras in i verksamheten.

Det är bra för demokratin, individen och samhället.

*) ett ord som betyder både fysik aktivitet men även rörelse som en vilja att åstadkomma samhällsförändring.