Kategorier
Movement Samarbeten

Partnerpresentation – Poseidon

Poseidons medverkan gör Movement möjlig!

Ungefär var tionde göteborgare bor hos Poseidon. Det innebär att Poseidon är Göteborgs och ett av Sveriges största bostadsbolag. Som ett allmännyttigt bostadsbolag erbjuder de inte bara boende till göteborgarna. Vi har även ett viktigt uppdrag att ge våra hyresgäster inflytande över sitt boende och att stärka och utveckla de olika stadsdelarna till levande och trygga lokalsamhällen. Totalt äger och förvaltar Poseidon över 28 000 lägenheter runt om i staden och är 360 kollegor på Poseidon. Poseidon ingår i Framtidenkoncernen, som är helägt av Göteborgs Stad. Poseidon bidrar till superförvaltning av Länsmansgården för att bland annat göra stadsdelen tryggare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *