Kategorier
Movement Samarbeten

Partnerpresentation – Willhem

Willhem AB är ett av Sveriges ledande privata bostadsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder på 13 tillväxtorter i Sverige. Bostadsbeståndet omfattar totalt cirka 28 000 lägenheter där människor kan skapa sina hem. Visionen är att hyresgästerna ska trivas och vara stolta över sitt boende. Med Första AP-fonden som ägare utvecklas ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag med fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Som hyresvärd har Willhem möjlighet att påverka och bidra positivt till det komplexa samspel av faktorer som ligger bakom den sociala utvecklingen i ett område. Som en del i hållbarhetsstrategin arbetar Willhem därför aktivt med utvecklingsplaner för prioriterade områden, bland annat Biskopsgården. Ett sätt för Willhem att bidra på ett positivt sätt är att ge möjlighet till en meningsfull sysselsättning för unga i bostadsområden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *