Kategorier
Movement

Socialförvaltningen Hisingen utvecklar Biskopsgården med invånarna

Annika Strandberg är chef för den enhet på socialförvaltningen Hisingen som arbetar med samhällsutvecklingsfrågor och har även suttit i styrgruppen för Movement. Hennes förhållande till Biskopsgården var från en början rent professionellt, men med tiden har hon kommit att bli förälskad i platsen och funnit ett starktengagemang för att utveckla Biskopsgården. Socialförvaltningen Hisingen är en av de aktörer som hjälper till att möjliggöra Movement denna sommar.

Tillsammans med flera olika projekt arbetar Socialförvaltningen genom Bo Bra i Biskopsgården för platsutveckling i området. De använder sig av en samskapande och tillitsbyggande arbetsprocess som involverar boende i området för att bidra till att Biskopsgården ska vara bra plats att leva och bo på. I ett av deras senaste projekt, en muralmålning vid spårvagnshållplatsen till Friskväderstorget, syns detta arbetssätt tydligt, Annika berättar.

Annika Strandberg

–Arbetet med muralmålningen har varit en fantastisk process! Vi började med att fråga barnen i Sjumilaskolan som ritade över 70 teckningar. Teckningarna gavs sedan till en konstnär som målade muralen. Barnen kommer också kunna se sina teckningar i en slinga som skapats runt svarte mosse.

Tanken om att inkludera de boende i Biskopsgården i utvecklingen av området är något som även följt med in i projektet Movement.
Socialförvaltningen arbetar bland annat med något de kallar en
trappmodell, en modell där unga får leda andra unga för att skapa
positiva förebilder. Inom Movement anställs ungdomar både för att leda aktiviteter med yngre och för att arbeta med journalistik inom en ungdomsredaktion. Detta är ett sätt att både skapa arbetstillfällen och att bygga en positiv gemenskap där äldre ungdomar blir förebilder för de yngre.

– Det är otroligt viktigt att skapa möjligheter för unga som bor i
Biskopsgården och se till att de har något kul att göra på somrarna,
säger Annika.

Socialförvaltningen Hisingen arbetar lokalt med många aktörer, bland annat tillsammans med Bostadsbolaget och Poseidon enligt deras strategier för att utveckla området med hjälp av de boende. Hon berättar att många tidigare satsningar de engagerat sig i, som muralen, Biblioteskvännerna och frukostar på Ryaskolan mottagits positivt.

–Vi ser att många människor engagerar sig i denna typ av projekt och att det väcker nyfikenhet, intresse och glädje, säger Annika.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *