Kategorier
Event Movement Utbildning

Utbildning en succé

Utbildning inför sommarens Movement blev en succé

Movement är en social rörelse ledd av ungdomar. Det handlar om hälsa och kultur. Movement gör det möjligt att barn och ungdomar gör stadens offentliga rum till sina egna. Det behövs flera inkluderande platser.

 

Tisdag 7 juni kl 17:30 samlades 20-tal ledare och arrangerande föreningar för en gemensam kick off och utbildning i Sjumilahallen.

Innehållet i utbildningen var bland annat bakgrund, syfte, mål och värdegrund för Movement. Deltagarna fick även tillsammans diskutera de olika roller som kommer att behövas, förtroendeskapande bemötande, roligt innehåll för sommarens event och hur alla tillsammans kan hjälpas åt för att skapa en bra upplevelse för deltagande barn och ungdomar som besöker Movement.

Utbildningen var obligatorisk för alla deltagande ledare och arrangörer som ska vara med och skapa magi under Movement.

 

Shahla Mikaniki – projektledare Movement, shahla@vhbasket.se, 076-344 30 94.

Dennis Franco – ansvarig utgivare för ungdomsredaktionen som är den läs- och skrivfrämjande delen av Movement.

Faktaruta:
Vi som arrangerar Movement är Socialförvaltningen Hisingen tillsammans med Västra Hisingen Basket och fler samarbetspartner inom näringslivet, föreningslivet och offentlig sektor.

 

Kategorier
Movement

Movement Gbg

 

2022 är ett valår. Flera partiledare kommer till Frihamnen under augusti. Då har alla Göteborgare chansen att träffas över traditionella gränser och barriärer. Nu ska fler röster bli hörda – röster från Biskopsgården. Och många ungdomar är förstagångsväljare.

Göteborgs stad har fem särskilt utsatta områden. Biskopsgården är ett. Under sommaren ska flera aktörer gå ihop för att skapa bestående social förändring genom att ge ungdomar egenmakt för att skapa meningsfulla platser med kulturella, sociala och fysiska aktiviteter.

2022 genomfördes Movement för första gången och det blev väldigt lyckat. Vi tar med oss lärdomarna och de goda minnena till nästa år.